Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Styrets oppgaver

Styrets oppgaver

Publisert 26-05-2015

Utdrag fra vedtektene:


"KAP. 4 STYRET m.v. § 4-2 Styrets virksomhet
Styremøtet ledes av styrets leder, eller i dennes fravær av styrets nestleder. Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers stå for forvaltningen av sameiernes felles anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak fattet av sameiermøtet. Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Det hører inn under styrets oppgave å ansette, si opp og avskjedige forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres godtgjørelse og føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter. I felles anliggender representerer styret sameierne og forplikter dem med underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Den skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer. Styret kan benytte elektronisk kommunikasjon overfor sameierne, herunder distribuere informasjon digitalt. Innkallingen til sameiermøtet skal sendes i papirformat"


Styremøter:
Styreleder innkaller til styremøter etter behov, setter opp agenda med innkomne saker for behandling Vi følger en faste agenda på styremøtene:
 1. Økonomistatus
  Saker som har innvirkning på økonomien tas opp. Generell status på hvordan vi ligger an i forhold til budsjettet, og gjør nødvendige vedtak.
 2. Løpende drift og vedlikehold - vaktmesterordning
  Vi ser på aktuelle saker gjeldende løpende drift og vedlikehold. Vi jobber med disse sakene i samarbeid med vaktmester, som rapporterer behov rundt drift og vedlikehold til styret, og gjør nødvendige vedtak.
 3. Vedlkeholdsprosjekter
  Det har blitt etablert en vedlikeholdsgruppe, som for tiden jobber med utarbeidelse av en langsiktig og overordnet vedlikeholdsplan. Generell status på større vedlikeholdprosjekter og gjør nødvendige vedtak.
 4. HMS-kontroll
  Vi jobber for tiden med å oppdatere vårt digitale HMS-verktøy. Generell status på HMS-oppgaver, vi gjør nødvendige vedtak.
 5. Beboersaker
  Vi behandler løpende saker beboere og seksjonseiere har meldt inn.
 6. Eventuelt
  Vi behandler løpende saker styremedlemmer melder inn
Beboerkontakt:
Sameiet skal ha en beboerkontakt, slik at du vet hvem du skal ta kontakt med hvis du har en sak til styret. Saker du ønsker behandlet av styret sendes skriftlig til e-post styret@marienlystpark1.no.
Beboerkontakten er nå Maria Skogvold, som du kan nå på telefon hverdager før kl. 18. Tlf. 91 53 67 15.


Akutte saker:
Kontaktinfo


Hilsen styret.

Styrets oppgaver

Publisert 26-05-2015

Utdrag fra vedtektene:


"KAP. 4 STYRET m.v. § 4-2 Styrets virksomhet
Styremøtet ledes av styrets leder, eller i dennes fravær av styrets nestleder. Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers stå for forvaltningen av sameiernes felles anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak fattet av sameiermøtet. Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Det hører inn under styrets oppgave å ansette, si opp og avskjedige forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres godtgjørelse og føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter. I felles anliggender representerer styret sameierne og forplikter dem med underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Den skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer. Styret kan benytte elektronisk kommunikasjon overfor sameierne, herunder distribuere informasjon digitalt. Innkallingen til sameiermøtet skal sendes i papirformat"


Styremøter:
Styreleder innkaller til styremøter etter behov, setter opp agenda med innkomne saker for behandling Vi følger en faste agenda på styremøtene:
 1. Økonomistatus
  Saker som har innvirkning på økonomien tas opp. Generell status på hvordan vi ligger an i forhold til budsjettet, og gjør nødvendige vedtak.
 2. Løpende drift og vedlikehold - vaktmesterordning
  Vi ser på aktuelle saker gjeldende løpende drift og vedlikehold. Vi jobber med disse sakene i samarbeid med vaktmester, som rapporterer behov rundt drift og vedlikehold til styret, og gjør nødvendige vedtak.
 3. Vedlkeholdsprosjekter
  Det har blitt etablert en vedlikeholdsgruppe, som for tiden jobber med utarbeidelse av en langsiktig og overordnet vedlikeholdsplan. Generell status på større vedlikeholdprosjekter og gjør nødvendige vedtak.
 4. HMS-kontroll
  Vi jobber for tiden med å oppdatere vårt digitale HMS-verktøy. Generell status på HMS-oppgaver, vi gjør nødvendige vedtak.
 5. Beboersaker
  Vi behandler løpende saker beboere og seksjonseiere har meldt inn.
 6. Eventuelt
  Vi behandler løpende saker styremedlemmer melder inn
Beboerkontakt:
Sameiet skal ha en beboerkontakt, slik at du vet hvem du skal ta kontakt med hvis du har en sak til styret. Saker du ønsker behandlet av styret sendes skriftlig til e-post styret@marienlystpark1.no.
Beboerkontakten er nå Maria Skogvold, som du kan nå på telefon hverdager før kl. 18. Tlf. 91 53 67 15.


Akutte saker:
Kontaktinfo


Hilsen styret.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Konnerudgata 19-21
3045 Drammen