Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Personvernerklæring for hjemmesiden

Personvernerklæring for Sameiet Marienlyst Park 1
Var kontaktinformasjon er:
Boligselskap: Sameiet Marienlyst Park 1
Adresse: Konnerudgata 19-21, 3045 Drammen
Epost: styret@marienlystpark1.no
Telefon:
Organisasjonsnr.: 990064814

Når du bruker kontaktskjemaet via vår nettside og/eller er i kontakt med oss vil boligselskapet behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Boligselskapet er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler.

 

1. Behandlingsansvarlig

Boligselskapet er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Sende ut nyhetsbrev og informere om vårt boligselskap: Navn, telefonnummer og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
  2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  3. Under menyen Min side: Denne siden er kun tilgjengelig for oppførte kontaktpersoner for hver seksjon/andel.  Her lagres opplysninger om seksjonen/andelen (Leilighetsnummer, H-nummer, adresse), samt  navn, fødselsår telefonnummer, e-postadresse og hvorvidt du bor i leiligheten eller ikke, om du er leietaker etc, og eventuell annen postadresse.

 

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 

 

Boligselskapet har avtale med Boalliansen for levering av nettside.  Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Boalliansen som forvalter kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Boalliansen.

 

3. Lagringstid og sletting av opplysninger

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker tilbake ditt samtykke. Merk at lovligheten av vår behandling basert på ditt samtykke før samtykke trekkes tilbake ikke vil påvirkes.

 

Personopplysningene lagres via Boalliansens styreverktøy (Getynet). Alle brukeropplysninger slettes innen 3 måneder etter at boligselskapet avslutter sitt kundeforhold med Boalliansen.

 

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

 

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en e-post. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en epost til adressen oppgitt øverst på siden.

 

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

 

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Oppdatert informasjon finnes alltid lett tilgjengelig på vår nettside.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Konnerudgata 19-21
3045 Drammen