Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Husordensregler

Husordensregler for Sameiet Marienlyst Park 1

Publisert 12-03-2015

 1. Hver seksjonseier er forpliktet til å sørge for ro og orden i sin seksjon, og er også ansvarlig for at eierens husstand og andre han/hun gir adgang til eiendommen, ikke volder ubehag eller ulempe for noen. Som hovedregel skal det være normal nattero på eiendommen mellom klokka 23.00 og 07.00. Spesielle arrangementer som man forventer kan gi støy, må varsles naboene på forhånd.
   
 2. Motorkjøretøyer skal plasseres på anvist garasje- og parkeringsplass, med unntak for av- og pålessing av tungt gods. Sørg for at gjester ikke parkerer på reservert parkeringsplass uten tillatelse.
   
 3. Det skal tas bort snø av bilen før innkjøring i garasje.
   
 4. Husdyr må ikke være til ulempe for andre som bor og ferdes på eiendommen. NB! Dyr skal ha sitt sanitærområde utenfor området. Vis hensyn! 1 dyr pr. leilighet.
   
 5. Det er kun tillatt å benytte gass eller elektrisk grill på terrassene. Gassflasker skal oppbevares forsvarlig og i henhold til forskrifter, og må regelmessig kontrolleres for skader og lekkasjer slik at det ikke oppstår fare for brann eller eksplosjon. Bruk av gass skal ikke være i strid med gjeldende forskrifter.
   
 6. Tepper må ikke ristes ut av vindu eller over balkongkant av hensyn til de som bor under.
   
 7. Alle ytterdører og garasjeport skal til enhver tid holdes lukket og låst. Dører mellom garasje og boligdel skal til enhver tid holdes lukket.
   
 8. I følge norsk lov er røyking ikke tillatt i innvendige fellesrom som trappehus, korridorer, heis, garasjeanlegg, boder og kjeller etc.
   
 9. Husholdningsavfall må sorteres i henhold til retningslinjene gitt av Drammen Kommune, pakkes forsvarlig og kun deponeres i de oppsatte beholdere for våtorganisk avfall, restavfall og papir/papp. Kartonger skal flatpakkes.

  Andre ting enn det som er nevnt over, slik som for eksempel møbler og lignende må seksjonseier selv sørge for å levere på Lindum fyllplass eller ved nærmeste returpunkt.

  Alle plikter å holde området rent for søppel og sigarettsneiper.
   
 10. Sykler skal bare settes på anviste plasser og aldri plasseres i korridorer/ganger etc. Det er ikke tillatt å hensette tom emballasje, ski, skotøy eller lignende i fellesarealer.
   
 11. Det vil ikke bli satt opp oppslagstavler ved hovedinngangene. All informasjon må legges i postkassene og ingen informasjon skal henges opp på vegger. Inngangspartiet og oppganger må holdes ryddig.
   
 12. Det kan ikke foretas fasadeendring eller montering av antenner eller annet utstyr uten styrets skriftlige forhåndsgodkjenning. Søknad til styret om slike endringer skal være begrunnet. Ved vurdering av søknad vil styret legge vekt på estetiske forhold og at endringen er tilpasset bygningens karakter og utforming, at søkt endring er innenfor søkerens eget uteareal (balkong/terrasse), og at endringen/monteringen ikke er til sjenanse for naboer og andre.

  Markiser/persienner må følge de oppsatte regler/forskrifter. Montering på og tildekking av fasade må følge sameievedtak og ikke være i strid med fasadeforskrifter. Det må ellers være forsvarlig og forskriftsmessig utført, slik at det ikke kan oppstå skade på bygningen eller personer.

  Endring av sidevegger på terrasser skal være tilsvarende materiale og farger som yttervegg. Tak på terrasser kan males i grått, fargekode (kommer senere). Dersom en annen løsning ønskes må styret søkes.
   
 13. Ved tap av hovednøkkel til bygg/hoveddører, må styret straks få beskjed. Nøkler bestilles via styret. Ved bestilling av ekstranøkler – oppgi navn, leilighetsnummer og antall nøkler. Ved salg av seksjonen skal ny eier overta minst 3 stk. nøkler.
   
 14. Vaktmestertjenester gjelder kun fellesarealer. Den enkelte beboer har også et ansvar for å bidra til at det er rent og ryddig, spesielt på svalgangen utenfor sin egen seksjon. Det er intet til hinder for at beboere måker snø og strør ved behov i helgene når vaktmesterne har fri.
   
 15. Utleie av garasjer skal primært gjøres internt. Ved evt. ekstern utleie skal styret kontaktes.
   
 16. Garasjeåpner – maks 2 pr. leilighet som har garasje og 1 til de øvrige hvis ønskelig.
   
 17. Ved salg og utleie skal styret underrettes.
   
 18. Beboerne henstilles å ikke benytte den innglassede verandaen mot Konnerudgata som oppbevaringsplass. Tenk på at blokka skal se pen ut utenfra. Bruk boder i kjelleren til oppbevaring.
For øvrig henvises til sameiets vedtekter.

Husordensregler vedtatt på sameiemøtet 03.04.2013.
 

Husordensregler for Sameiet Marienlyst Park 1

Publisert 12-03-2015

 1. Hver seksjonseier er forpliktet til å sørge for ro og orden i sin seksjon, og er også ansvarlig for at eierens husstand og andre han/hun gir adgang til eiendommen, ikke volder ubehag eller ulempe for noen. Som hovedregel skal det være normal nattero på eiendommen mellom klokka 23.00 og 07.00. Spesielle arrangementer som man forventer kan gi støy, må varsles naboene på forhånd.
   
 2. Motorkjøretøyer skal plasseres på anvist garasje- og parkeringsplass, med unntak for av- og pålessing av tungt gods. Sørg for at gjester ikke parkerer på reservert parkeringsplass uten tillatelse.
   
 3. Det skal tas bort snø av bilen før innkjøring i garasje.
   
 4. Husdyr må ikke være til ulempe for andre som bor og ferdes på eiendommen. NB! Dyr skal ha sitt sanitærområde utenfor området. Vis hensyn! 1 dyr pr. leilighet.
   
 5. Det er kun tillatt å benytte gass eller elektrisk grill på terrassene. Gassflasker skal oppbevares forsvarlig og i henhold til forskrifter, og må regelmessig kontrolleres for skader og lekkasjer slik at det ikke oppstår fare for brann eller eksplosjon. Bruk av gass skal ikke være i strid med gjeldende forskrifter.
   
 6. Tepper må ikke ristes ut av vindu eller over balkongkant av hensyn til de som bor under.
   
 7. Alle ytterdører og garasjeport skal til enhver tid holdes lukket og låst. Dører mellom garasje og boligdel skal til enhver tid holdes lukket.
   
 8. I følge norsk lov er røyking ikke tillatt i innvendige fellesrom som trappehus, korridorer, heis, garasjeanlegg, boder og kjeller etc.
   
 9. Husholdningsavfall må sorteres i henhold til retningslinjene gitt av Drammen Kommune, pakkes forsvarlig og kun deponeres i de oppsatte beholdere for våtorganisk avfall, restavfall og papir/papp. Kartonger skal flatpakkes.

  Andre ting enn det som er nevnt over, slik som for eksempel møbler og lignende må seksjonseier selv sørge for å levere på Lindum fyllplass eller ved nærmeste returpunkt.

  Alle plikter å holde området rent for søppel og sigarettsneiper.
   
 10. Sykler skal bare settes på anviste plasser og aldri plasseres i korridorer/ganger etc. Det er ikke tillatt å hensette tom emballasje, ski, skotøy eller lignende i fellesarealer.
   
 11. Det vil ikke bli satt opp oppslagstavler ved hovedinngangene. All informasjon må legges i postkassene og ingen informasjon skal henges opp på vegger. Inngangspartiet og oppganger må holdes ryddig.
   
 12. Det kan ikke foretas fasadeendring eller montering av antenner eller annet utstyr uten styrets skriftlige forhåndsgodkjenning. Søknad til styret om slike endringer skal være begrunnet. Ved vurdering av søknad vil styret legge vekt på estetiske forhold og at endringen er tilpasset bygningens karakter og utforming, at søkt endring er innenfor søkerens eget uteareal (balkong/terrasse), og at endringen/monteringen ikke er til sjenanse for naboer og andre.

  Markiser/persienner må følge de oppsatte regler/forskrifter. Montering på og tildekking av fasade må følge sameievedtak og ikke være i strid med fasadeforskrifter. Det må ellers være forsvarlig og forskriftsmessig utført, slik at det ikke kan oppstå skade på bygningen eller personer.

  Endring av sidevegger på terrasser skal være tilsvarende materiale og farger som yttervegg. Tak på terrasser kan males i grått, fargekode (kommer senere). Dersom en annen løsning ønskes må styret søkes.
   
 13. Ved tap av hovednøkkel til bygg/hoveddører, må styret straks få beskjed. Nøkler bestilles via styret. Ved bestilling av ekstranøkler – oppgi navn, leilighetsnummer og antall nøkler. Ved salg av seksjonen skal ny eier overta minst 3 stk. nøkler.
   
 14. Vaktmestertjenester gjelder kun fellesarealer. Den enkelte beboer har også et ansvar for å bidra til at det er rent og ryddig, spesielt på svalgangen utenfor sin egen seksjon. Det er intet til hinder for at beboere måker snø og strør ved behov i helgene når vaktmesterne har fri.
   
 15. Utleie av garasjer skal primært gjøres internt. Ved evt. ekstern utleie skal styret kontaktes.
   
 16. Garasjeåpner – maks 2 pr. leilighet som har garasje og 1 til de øvrige hvis ønskelig.
   
 17. Ved salg og utleie skal styret underrettes.
   
 18. Beboerne henstilles å ikke benytte den innglassede verandaen mot Konnerudgata som oppbevaringsplass. Tenk på at blokka skal se pen ut utenfra. Bruk boder i kjelleren til oppbevaring.
For øvrig henvises til sameiets vedtekter.

Husordensregler vedtatt på sameiemøtet 03.04.2013.
 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Konnerudgata 19-21
3045 Drammen