Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
ground-frost-3826835_1280.jpg
Nyhetsbrev fra styret
Publisert 23.11.2020
Hei seksjonseiere og beboere i MP1

Vi har kommet et godt stykke ut på høsten alt, og vi ønsker å informere litt om hva styret jobber med for tiden.
 

Vedlikeholdsgruppe

Styret har på vegne av sameiet en plikt til å sørge for at verdiene ikke forringes. Vi har derfor etablert en vedlikeholdsgruppe. Vi har flere i sameiet som har bygg-teknisk erfaring og interesse. Det er derfor veldig fint at vi får til en slik gruppe som kan følge med på behovet for vedlikehold.


De som har sagt ja til å være med i gruppa er:
Jan Øyvind Berntzen, Olaf Arnegård, Ole Christian Braathen, Odd Vidar Skatvedt og Erik Clemetsen.


Vi har akkurat gjennomført en bygningssjekk med Anticimex/If. Vi har nylig mottatt rapporten, som styret og vedlikeholdsgruppa vil gå igjennom. Rapporten vil gi vedlikeholdsgruppa et godt utgangspunkt for videre planlegging og utarbeidelse av en vedlikeholdsplan for de neste 5-10 årene. Slik vil vi få god kontroll og forutsigbarhet på fellesutgiftene framover. Mer info om dette kommer.


Eiers og sameiets vedlikeholdsplikt

Det er ikke alltid så lett å ha oversikt over hvilket ansvar vi har som eiere når det gjelder vedlikehold, og hva som faller på sameiet. Som eier har vi noen plikter, mens sameiet har andre. Generelt er det slik at det som ligger i bærekonstruksjonene og fellesområdene er sameiets ansvar og det som ligger innenfor bærekonstruksjonene er eiers ansvar. Hvis du er usikker på hva som er ditt ansvar som eier anbefaler vi deg å lese mer om dette i https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65#KAPITTEL_5 , § 32. Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten og § 33. Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.


Miljøgruppe

Det har kommet forslag om å etablere en miljøgruppe. Målet med en slik gruppe er å følge litt med og se til at fellesområdene våre ser ryddige og hyggelige ut. Gruppa kan komme med innspill og behov når deg gjeler grøntarealer, ganger og andre fellesområder. En slik gruppe vil få midler fra sameiet til utbedringer og forskjønning, innenfor rammer styret godkjenner.

Kan du tenke deg å bli med i en slik gruppe, og bidra med noen få timer i løpet av året? Ta kontakt med styret på styret@marienlystpark1.no og meld din interesse. Og få gjerne med deg en av naboene.


Vasking av garasjen

Vi har nå inngått avtale med Jan Charles Ndikumana (som også klipper gresset for oss) om at han skal rengjøre garasjekjelleren med den elektriske vaskemaskinen som sameiet eier. Han har allerede kjørt den første runden i garasjekjelleren. Dette vil gjøres ca. 2 ganger pr. mnd. i vinterhalvåret og 1 gang pr. mnd. i sommerhalvåret.

Det vil bli satt opp plakater om dette noen dager før rengjøringen skal skje, slik at alle kan være forberedt og flest mulig flytter bilene sine ut av garasjen i tidsrommet rengjøringen pågår.
 

Fukt i fordelingsskap på bad

Vi har fått inn meldinger fra mange av dere etter at vi sendte ut mail om at hver enkelt må sjekke fordelingsskapet på badet for fukt og lekkasje – tusen takk! Vi kommer tilbake til dere som har meldt om mulig fukt. Men de fleste har meldt fra om at alt er ok.

Til deg som har glemt det ber vi deg om å ta en titt og sende oss tilbakemelding på styret@marienlystpark1.no. Det er den samme luka som den dere åpner for å lese av vannmåleren. Hvis du merker at det er fukt i skapet, og at det har dannet seg rust, så må du si ifra til styret så fort som mulig.


Vaktmesterstillingen

Olaf Arnegård gjør en god jobb som vaktmester, sammen med Jan Charles Ndikumana og Frode Meland. Til sammen fyller vaktmesterstillingen pr. i dag ca. 25-30 % årsverk.

Vi er avhengig av å ha en eller flere person som er interessert, har relevant kompetanse og erfaring til å følge opp vaktmesteroppgavene. Styret har fått signal fra flere andre seksjonseiere om at det er ønskelig at det er en eller flere personer som selv bor i sameiet som utfører vaktmestertjenestene hos oss.

Skulle du være interessert i slike oppgaver, eller du kjenner noen du tror kunne passe, så er du velkommen til å ta kontakt med styret. Vi ønsker å ha flere på interessentlista da hele eller deler av stillingen på et senere tidspunkt kan bli ledig. Vaktmesterjobben har hittil blitt honorert med kr. 300,- pr time, men vil sannslynlig vis bli oppjustert noe fra og med neste år.
 

Callingsystem og brannvarslingssystem

Vi har lovet service på callingsystem og ringerklokker. Vi har nå inngått en årlig vedlikeholdsavtale med Assemblin, som satte opp systemet for noen år tilbake. De gjør også årlig service på brannsystemet vårt.

Vi har mottatt mail fra noen av dere, som melder om feil på apparatene. Vi har registrert dere og gitt beskjed til Assemblin, som vil sette en dato for når de vil kommer og utføre service. Det er viktig at du er til stede for å gi servicepersonell tilgang til apparatet når de kommer. Hvis du ikke kan være hjemme selv er det fint hvis du gjør avtale med f.eks. en nabo. Vi kommer tilbake med dato så snart vi har den på plass.

Vi skal også få oppdatert navnene på skiltene utenfor dørene. Det er derfor viktig at du som er eier har lagt inn riktige navn på den/de som bor i leiligheten ved å logge deg inn på «Min side».
 

Nabosameiet

Vi har fått inn meldinger fra beboere hos oss som opplever forstyrrende støy og bruk av våre arealer og parkeringsplass som går ut over det som er greit. Styret vil se nærmere på dette og opprette en dialog med styret til sameiet ved siden av for å se nærmere på hvordan vi kan skape et bedre samarbeid og gode rutiner oss imellom.

Det var det vi hadde denne gangen.

Vi ønsker dere alle en fortsatt god senhøst.

Hilsen styret.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Konnerudgata 19-21
3045 Drammen