Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Varsel om justering av felleskostnader fra januar 2021
Publisert 18.12.2020
Til alle seksjonseiere i Marienlyst Park 1.

Styret har vedtatt å regulere felleskostnaden som faktureres seksjonseierne hver mnd.

Økningen vil tilsvare prisvekst (beregnet til 2,3 % i 2020), samt kompensere noe for at felleskostnadene ikke har blitt regulert i henhold til prisvekst de to siste årene.


Vedtatt økning av felleskostnader vil bli på 5 % og gjelde fra og med faktura med forfall 20. januar 2021.

Grunnlaget for at vi ser på dette som nødvendig er å sørge for og oppretthold nødvendig drift og løpende vedlikehold i sameiet. Vi må også regne med at bygningsmassen på grunn av alderen vil få større behov for vedlikehold i årene som kommer.

Vedtatt på styremøte 30.11.20.Hilsen styret

Drammen, 18.12.2020

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Konnerudgata 19-21
3045 Drammen